ДрукуватиРекомендації ТЕСТ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо отримання послуг електронного цифрового підпису Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів користувачами Єдиних та Державних реєстрів
Міністерства юстиції України

З метою здійснення організаційних заходів щодо отримання послуг електронного цифрового підпису Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів (далі – АЦСК ІДД) користувачами Єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України (далі – користувачі реєстрів), а також запобігання невідповідностей реєстраційних даних користувачів, що використовуються в інформаційних системах Міністерства юстиції України та в АЦСК ІДД і, як наслідок, уникнення затримок в обслуговуванні, слід дотримуватися такої послідовності дій.

 1. Відповідно до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. №1452, наказом керівника державної установи, що є юридичною особою, визначити підрозділ інформаційних технологій, а у разі відсутності такого - підрозділ, що виконує відповідні функції (далі - відповідальний підрозділ), або відповідального працівника, що буде здійснювати забезпечення застосування електронного цифрового підпису в установі. Для установ приватної форми власності та приватних нотаріусів визначається довірена особа.
 2. Подати до Держінформ’юсту або до найближчої його філії Замовлення на здійснення заходів взаємодії з АЦСК ІДД для надання працівникам установ можливості самостійної генерації особистих ключів та запитів на формування сертифікатів відкритих ключів для роботи з реєстрами. (Додаток 1); для приватних нотаріусів та помічників приватних нотаріусів (Додаток 2). Для прискорення обробки Замовлень слід надсилати електронною поштою їх відскановані копії та відповідні файли у форматі *.doc. Адреси електронної пошти та телефони для взаємодії знаходяться тут.
 3. Протягом одного робочого дня засобами електронної пошти одержати від працівників Держінформ’юсту (або його найближчої філії), відповідальних за організацію взаємодії з АЦСК ІДД, підтвердження про можливість отримання послуг, та Реєстраційну картку, необхідну для подання до Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів.
 4. Завантажити та встановити на робочому місці програмне забезпечення надійного засобу електронного цифрового підпису "ІІТ Користувач ЦСК-1":
  http://informjust.ua/download/INSTAL/EUInstall.zip.
 5. Ознайомитись з Настановою користувача програмного забезпечення "ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1":
  http:// informjust.ua/download/manual/EU13OManual.zip.
  Переглянути відеоінструкцію з самостійної генерації ключа підписувачем:
 6. Самостійно здійснити генерацію та збереження особистого ключа електронного цифрового підпису та запиту на формування сертифіката відкритого ключа відповідно до відеоінструкції.
  УВАГА! Забороняється довіряти генерацію ключів іншим особам! Особистий ключ та запит на формування сертифіката відкритого ключа повинні зберігатись на різних носіях інформації! Носій інформації із особистим ключем зберігається у таємниці та не передається іншим особам. Передача носія інформації із особистим ключем стороннім особам, вважається його компрометацію.
 7. Заповнити (скоригувати) електронну форму отриманої Реєстраційної картки, внісши до неї такі дані:
  • уточнення (за необхідності) в поля «Код ЄДРПОУ», «Юридична адреса (місцезнаходження філії)», «Телефон:» та «Факс:». Поле «E-mail:» лишається незмінним esign@informjust.ua.
  • «Ключова фраза голосової автентифікації:»;
  • «Питання, що допоможе згадати ключову фразу:»;
  • до поля «Запит на формування сертифіката» додати унікальне ім’я файлу запиту, що формується програмним забезпеченням "ІІТ Користувач ЦСК-1" автоматично, наприклад: EU-69PH0S9W.р10;
  • для приватних нотаріусів, які додатково бажають використовувати особистий ключ та сертифікат відкритого ключа для подання документів електронної звітності до Міндоходів, внести дані до поля «Ідентифікаційний номер». У разі, якщо через релігійні переконання підписувач відмовився від ідентифікаційного номеру, необхідно заповнювати поле «або серія та номер паспорту».
 8. Роздрукувати Реєстраційну картку із даними у двох примірниках, підписати її власноручно та у керівника юридичної особи, який має повноваження підпису на документах, що передаються до інших організацій та установ.
 9. Відповідальному працівнику (довіреній особі), що буде здійснювати забезпечення застосування електронного цифрового підпису в установі, підготувати пакет документів, необхідних для передачі до АЦСК ІДД:
  • копія наказу про призначення на посаду керівника, засвідчена підписом та печаткою підрозділу кадрового забезпечення або підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (подається до Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів одноразово та у разі зміни даних);
  • копія наказу або виписка із наказу про визначення відповідального працівника, що буде здійснювати забезпечення застосування електронного цифрового підпису в державній установі, засвідчена підписом та печаткою підрозділу кадрового забезпечення або підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи, або довіреність – для установ приватної форми власності та приватних нотаріусів, завірена підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи та нотаріусом відповідно (подається до Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів одноразово та у разі зміни даних);
  • копія наказу або виписка із наказу про призначення на посаду кожного підписувача (копія трудового договору, укладеного з нотаріусом для помічника нотаріуса), документи яких подаються до Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів, засвідчена підписом та печаткою підрозділу кадрового забезпечення або підписом керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи;
  • копія паспорта кожного підписувача: 1-6 сторінки (за наявності інформації на сторінках), сторінки з адресою реєстрації, засвідчені підписами власника паспорта та відміткою «Копія вірна» або «Згідно з оригіналом» на кожній сторінці аркуша;
  • копія свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, засвідчена підписом власника та відміткою «Копія вірна» або «Згідно з оригіналом» (для встановлення повноважень державних нотаріусів, завідувачів державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів і приватних нотаріусів);
  • копія облікової картки платника податків підписувача (для приватних нотаріусів, які додатково бажають використовувати особистий ключ та сертифікат відкритого ключа для подання документів електронної звітності до Міндоходів);
  • обидва примірники Реєстраційних карток кожного підписувача;
  • носій інформації із запитом на формування сертифіката відкритого ключа кожного підписувача, збереженого у форматі: «ПІБ EU-XXXXXXXX.p10», де
   ПІБ – прізвище, ім’я, по батькові підписувача;
   EU-ХХХХХХХХ.p10 – унікальне ім’я файлу запиту, що формується програмним забезпеченням "ІІТ Користувач ЦСК-1" автоматично під час генерації особистого ключа, наприклад: Іванчик Петро Васильович EU-69PH0S9W.р10.
   Під час підготовки документів звернути увагу на недопущення підчисток, дописок від руки у машинописний текст, закреслених слів, написів олівцем, а також пошкоджень, внаслідок яких неможливо прочитати текст.
 10. Відповідальному працівнику, що буде здійснювати забезпечення застосування електронного цифрового підпису в установі, звернутись до найближчого віддаленого пункту реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів із згаданим вище пакетом документів за отриманням послуги формування сертифіката відкритого ключа.

Адреси, час роботи та контактні номери телефонів віддалених пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД знаходяться за посиланням:

http://www.acskidd.gov.ua/contacts.

Наголошуємо на тому, що відповідно до Тимчасового порядку взаємодії Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів та державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України в процесі надання послуг електронного цифрового підпису користувачам Єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України, між зазначеними установами налагоджено інформаційний обмін. Обмін здійснюється для забезпечення відповідності форматів даних, що використовується у Єдиних та Державних реєстрах про їх користувачів. Реєстраційні дані користувачів захищені відповідно до вимог законодавства.

Недотримання цих рекомендацій може призвести до невідповідностей реєстраційних даних користувачів Єдиних та Державних реєстрів, що використовуються в інформаційних системах Міністерства юстиції України та в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів і, як наслідок, до затримок в обслуговуванні.

Держінформ’юст.